Computerized Maintenance Management System – CMMS

Kali ini saya akan cuba lihat sebuah aplikasi yang saya rasakan diperlukan oleh banyak organisasi khususnya organisasi yang mempunyai banyak sumber dan aset. CMMS adalah merujuk kepada sistem yang digunakan untuk simpanan maklumat yang berkaitan dengan aset sesebuah organisasi, seperti pengurusan aset, pengurusan penyelenggaraan dan pengurusan inventori dan bahan.

Kita andaikan sesebuah organisasi mempunyai aset 5,000 buah komputer dan 100 buah bas. Setiap aset tersebut hendaklah melalui proses penyelenggaraan dari semasa ke semasa. Untuk menyimpan maklumat setiap satu aset adalah membebankan lebih2 lagi jumlah aset yang banyak.

CMMS memudahkan pengurusan aset dan penyelenggaraan dengan menyediakan beberapa key module :

1. Asset Module
Membantu mengesan jaminan dan kontrak aset tersebut. Juga memberikan maklumat mengenai tarikh pembelian aset dan susutnilai. Modul ini juga boleh memaparkan kerja2 penyelenggaraan terdahulu yang pernah dilakukan.

2.Location Module
Untuk mendapatkan maklumat lokasi sesebuah aset. Module ini juga boleh diintegrasikan dengan teknologi RFID atau GPS untuk mengesan lokasi semasa aset.

3. Work Order Module
Untuk mendapatkan maklumat mengenai siapa, apa, dimana dan bila sesuatu kerja penyelenggaraan dilaksanakan. Module ini juga membantu untuk mengetahui kos upah dan jangkamasa sesuatu penyelenggaraan dilaksanakan.

4. Preventive Maintenance Module
Membolehkan kerja-kerja penyelenggaran berkala dijadualkan mengikut masa yang diingini, kos dan tenaga kerja yang diperlukan.

5. Employee Module
Seperti HR module yang membolehkan pengguna mendapatkan maklumat lanjut pekerja dan upah dan kos yang terlibat dalam kerja-kerja yang telah dilakukan oleh pekerja.

6. Inventory Module
Membolehkan mengesan jumlah bahan yang ada, jumlah minimal stok dan memberikan makluman sekiranya stok berada di bawah paras. Sistem juga menyediakan pesanan belian secara automatik sekiranya diperlukan.

CMSS banyak membantu sekiranya digunakan secara maksimum. Terdapat pelbagai perisian yang boleh digunakan baik atas platform .net atau Open Source. Saya rasa di Malaysia, trend penggunaan CMMS akan terus meningkat. Khususnya dalam kerajaan yang mahukan kualiti kerja yang lebih cekap dan efisien.

irwan.dahnil

ID is a certified tour leader with extensive experience in organizing and leading private trips. A dynamic individual with a multiple of talents, extensive experience, and a broad spectrum of exposure across various industries.

Leave a Reply